ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άνω των 80 ετών, απαιτούνται άλλες 2 έγχρωμες φωτογραφίες και,
πέραν του οφθαλμιάτρου και του παθολόγου, πιστοποιητικά υγείας και από ΩΡΙΛΑ και Ψυχίατρο-Νευρολόγο.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
  (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία για τον κάθε γιατρό και βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Δίπλωμα
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση κι επικύρωση αυτών σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)
 • Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης [0023]: 50 €
 • Εκτύπωση Εντύπου Άδειας Οδήγησης [0028]: 30 €
 • Χαρτόσημο ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης [0065]: 18 €

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι