Δικαιολογητικά για ανανέωση ειδική κάρτα ΤΑΧΙ 

 • 3 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
  (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία για τον κάθε γιατρό και βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Δίπλωμα
 • Ειδική Κάρτα ΤΑΧΙ
 • Υπεύθυνη Δήλωση κι επικύρωση αυτής σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)
 • Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου [2987]: 50 €
  (Σε περίπτωση που η Ειδική Άδεια έχει λήγει από 6 μήνες έως 5 έτη, τότε το παράβολο είναι Ανανέωση
  Ειδικής ΕΔΧ εάν ληγμένη από 6 μην έως 5 έτη [2988]: 250€ )

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι