Δικαιολογητικά για απώλεια -κλοπή- φθορά ειδικής κάρτα ΤΑΧΙ  

 • 2 φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Ταυτότητα (φωτοτυπία)
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • Ειδική Κάρτα ΤΑΧΙ σε περίπτωση φθοράς
 • Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από Αστυνομική Αρχή
 • Α.Φ.Μ
  Υπεύθυνη Δήλωση (ΝΑ ΠΑΤΑΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
  ΑΙΤΗΣΗΣ) κι επικύρωση αυτής σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

  • Διαβατήριο
  • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι