Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα.
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση του διπλώματος είναι 16έτος.
Απαιτείται έγγραφη συναίνεση του ατόμου που ισχύει η επιμέλεια.

Εάν πρόκειται για πρώτο δίπλωμα οδήγησης:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
  (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία για τον κάθε γιατρό και βιβλιάριο
  υγείας)
 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (50 ευρώ)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (18 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 138 ευρώ (118 παράβολα + 20 αμοιβή γιατρών)

Θεωρητικά: 31 ώρες (45’/ώρα)
Πρακτικά: 14 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Σε περίπτωση που πρόκειται για επέκταση κατηγορίας 

από την κατηγορία Β:

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • Ταυτότητα κ φωτοτυπία αυτής
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας (27,02 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 77,02 ευρώ (παράβολα)

Θεωρητικά: 11 ώρες (45’/ώρα)
Πρακτικά: 12 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι