Δίπλωμα μοτοσυκλέτας – κατηγορία Α2

Μοτοσικλέτα max 35 KW ή max 0.2 KW/kg που δεν παρέχονται απο διασκευή άλλης μοτοσυκλέτας,
ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθεί σας μοτοσυκλέτας.
Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του διπλώματος είναι το 20ο έτος

Εάν πρόκειται για πρώτο δίπλωμα οδήγησης:

  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
  • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία για τον κάθε γιατρό και βιβλιάριο
   υγείας)
  • Ταυτότητα
  • Α.Φ.Μ
  • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
   κατάθεση)
  • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (50 ευρώ)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (18 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 138 ευρώ (118 παράβολα + 20 αμοιβή γιατρών)

Θεωρητικά: 31 ώρες (45’/ώρα)
Πρακτικά: 14 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Οι κάτοχοι δικύκλων με ημερομηνία έκδοσης (του δικύκλου) πριν από 19-1-2013 μπορούν να αναβαθμίσουν το δίπλωμα τους με την μετάβαση χρόνου χωρίς να προβούν σε εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση που πρόκειται για επέκταση κατηγορίας :

από την κατηγορία Β

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • Ταυτότητα κ φωτοτυπία αυτής
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας (27,02 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 77,02 ευρώ (παράβολα)

Οι κάτοχοι δικύκλων με ημερομηνία έκδοσης (του δικύκλου) πριν από 19-1-2013 μπορούν να αναβαθμίσουν το δίπλωμα τους με την μετάβαση χρόνου χωρίς να προβούν σε εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Θεωρητικά: 11 ώρες (45’/ώρα)
Πρακτικά: 12 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Οι κάτοχοι δικύκλων με ημερομηνία έκδοσης (του δικύκλου) πριν από 19-1-2013 μπορούν να αναβαθμίσουν το δίπλωμα τους με την μετάβαση χρόνου χωρίς να προβούν σε εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση που πρόκειται για επέκταση κατηγορίας

από μικρότερη κατηγορία μοτοσικλέτας:

Εάν πρόκειται για πρώτο δίπλωμα οδήγησης:

   • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
   • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
   • Ταυτότητα κ φωτοτυπία αυτής
   • Α.Φ.Μ
   • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
    κατάθεση)
   • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

   Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

   • Διαβατήριο
   • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας (27,02 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 67,02 ευρώ (παράβολα)

Θεωρητικά: –
Πρακτικά: 7 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι