Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας  κατηγορίας Α

Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος και μηχανοκίνητα τρίκυκλα min 15Kw.
(Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Α2 επί διετία η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη).
Για τρίκυκλα άνω των 15Kw κατηγορία Α , 22 ετών.

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία για τον κάθε γιατρό και βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης (198 downloads) Υπεύθυνη Δήλωση (175 downloads) (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος,προσκομίζεται:
  • Διαβατήριο
  • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (50 ευρώ)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (18 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)Συνολικό κόστος: 138 ευρώ (118 παράβολα + 20 αμοιβή γιατρών)
 • Θεωρητικά: 31 ώρες (45’/ώρα)
 • Πρακτικά: 14 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Οι κάτοχοι δικύκλων με ημερομηνία έκδοσης (του δικύκλου) πριν από 19-1-2013 μπορούν να αναβαθμίσουν το δίπλωμα τους με την μετάβαση χρόνου χωρίς να προβούν σε εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε περίπτωση που πρόκειται για επέκταση 

κατηγορίας από την κατηγορία Β

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • Ταυτότητα κ φωτοτυπία αυτής
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης (198 downloads) Υπεύθυνη Δήλωση (175 downloads) (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

 

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Οι κάτοχοι δικύκλων με ημερομηνία έκδοσης (του δικύκλου) πριν από 19-1-2013 μπορούν να αναβαθμίσουν το δίπλωμα τους με την μετάβαση χρόνου χωρίς να προβούν σε εξετάσεις για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Παράβολα:

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας (27,02 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος: 77,02 ευρώ (παράβολα)

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Θεωρητικά: 11 ώρες (45’/ώρα)
 • Πρακτικά: 12 ώρες (45’/ώρα)

Σε περίπτωση που πρόκειται για επέκταση 

από μικρότερη κατηγορία μοτοσικλέτας

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • Ταυτότητα κ φωτοτυπία αυτής
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης (198 downloads) Υπεύθυνη Δήλωση (175 downloads) η (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας (27,02 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος: 67,02 ευρώ (παράβολα)

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Θεωρητικά: –
 • Πρακτικά: 7 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr (κωδικός 02.01)

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι