Δίπλωμα Β κατηγορίας  

Επιβατικά max: 3500kg εως 8 επιβάτες + 1 οδηγός,
επιτρέπετε ρυμουλκό max : 750kg ,
και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης έως 750 kg.
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.  Δυνατότητα απόκτησης διπλώματος και για αυτόματο αυτοκίνητο.

Εάν πρόκειται για πρώτο δίπλωμα οδήγησης:

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
 • (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία εκ των 4 για τον κάθε γιατρό και
  βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

 

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (50 ευρώ)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας (18 ευρώ)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (10 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 138 ευρώ (118 παράβολα + 20 αμοιβή γιατρών)

Θεωρητικά: 21 ώρες (45’/ώρα)
Πρακτικά 25 ώρες (45’/ώρα)

Σε περίπτωση που πρόκειται για επέκταση 

από οποιαδήποτε κατηγορία μοτοσικλέτας:

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • Ταυτότητα κ φωτοτυπία αυτής
 • Α.Φ.Μ
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

 

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30 ευρώ)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας (27,02 ευρώ)
 • Παράβολο Εξέτασης Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς (10 ευρώ)

Συνολικό κόστος 67,02 ευρώ

Θεωρητικά: –
Πρακτικά: 18 ώρες (45’/ώρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ yme.gr κωδικός 02.02

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι