ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ 

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου
  (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία για τον κάθε γιατρό και βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ
 • Δίπλωμα
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση  και επικύρωση αυτών σε Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)
 • Έκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ [2986]: 50 €
 • Συμμετοχή στην ειδική γραπτή εξέταση [8151]: 20 €

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι