Σύνολα συζευγμένων οχημάτων : Έλκον C + ρυμουλκούμενο min 750Kgr

ΕΠΕΚΤΑΣΗ : ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ CE (NΤΑΛΙΚΑ)

  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
  • Ταυτότητα (και φωτοτυπία αυτής)
  • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
  • ΑΦΜ (μόνο ο αριθμός, όχι κάποιο επίσημο έγγραφο)
  • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την κατάθεση)
  • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

  • Διαβατήριο
  • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)

• Χαρτόσημο Επέκταση ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE [0064] (108,15€)
• Παράβολο Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς [0025] (10€)
• Παράβολο Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης [0028] (30€)

Πρακτικά μαθήματα: 10 ώρες (45 ́/ώρα)

Αν ο υποψήφιος έχει άδεια κατηγορίας C χωρίς Π.Ε.Ι μπορεί να απόκτησει Π.Ε.Ι με την κατηγορία CE.

Επιπλέον Παράβολα για CE+ Π.Ε.Ι:
• Παράβολο Θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι C ή D ( Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο Π.Ε.Ι) [0026] (20€)
• Παράβολο Πρακτικής εξέταση Π.Ε.Ι [0027] (20€)

Εξέταση Θεωρίας Π.Ε.Ι
Η ημερομηνία εξέτασης της θεωρίας ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Τρόπος εξέτασης θεωρίας ΠΕΙ :
• Από το ερωτηματολόγιο πέφτουν 60 ερωτήσεις εκ των οποίων τουλάχιστον οι 36 ερωτήσεις πρέπει να είναι
σωστές.

Διάρκεια εξέτασης: 170 λεπτά
• 2 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων

Το κάθε θέμα περίπτωσης βαθμολογείται με 20 μονάδες
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των
περιπτώσεων
Διάρκεια εξέτασης: 70 λεπτά

Θα γίνει αλλαγή στην υλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι .
3 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων.
90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο.

(Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.)

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι