ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ &
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Φορτηγά από 3501kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης έως
750kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την
απόκτηση του με Π.Ε.Ι είναι το 18ο έτος και χωρίς Π.Ε.Ι το 21ο έτος.
Με το πέρας των 5 ετών από την ημερομηνία έκδοσης απαιτείται ανανέωση.

 •  4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
  (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία εκ των 4 για τον κάθε γιατρό και
  βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα (και φωτοτυπία αυτής)
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • ΑΦΜ (μόνο ο αριθμός, όχι κάποιο επίσημο έγγραφο)
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 •  Παράβολο Επέκτασης από κατηγορία Β σε κατηγορία C (50€)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30€)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (10€)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) (20€)
 • Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς (10€)
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. (20€)
  Χαρτόσημο Επέκτασης από κατηγορία Β σε κατηγορία C (108,15€)
  Συνολικό Κόστος Παραβόλων 248,15 + 20€ γιατροί

Θεωρητικά: 15 ώρες (45 ́/ώρα) (Βιβλίο φορτηγού)
Πρακτικά: 15 ώρες (45 ́/ώρα)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΧΩΡΙΣ Π.Ε.Ι

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο
  (με 10 ευρώ για τον κάθε γιατρό, 1 φωτογραφία εκ των 4 για τον κάθε γιατρό και
  βιβλιάριο υγείας)
 • Ταυτότητα (και φωτοτυπία αυτής)
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • ΑΦΜ (μόνο ο αριθμός, όχι κάποιο επίσημο έγγραφο)
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την
  κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Επέκτασης από κατηγορία Β σε κατηγορία C (50€)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης (30€)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (10€)
 • Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς (10€)
 • Χαρτόσημο Επέκτασης από κατηγορία Β σε κατηγορία C (108,15€)
  Συνολικό Κόστος Παραβόλων 208,15 + 20€ γιατροί

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) & Π.Ε.Ι ΣΕ C (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες για δίπλωμα
 • Ταυτότητα (και φωτοτυπία αυτής)
 • Δίπλωμα (φωτοτυπία)
 • ΑΦΜ (μόνο ο αριθμός, όχι κάποιο επίσημο έγγραφο)
 • Αίτηση Εκτύπωσης-Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνονται στο γραφείο κατά την κατάθεση)
 • Παράβολα δημοσίου ταμείου (η σχολή αναλαμβάνει να τα κόψει εκ μέρους σας)

 

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια παραμονής (να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν.)
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης [0028] (30€)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) [0024] (10€)
 • Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι C ή D ( Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο Π.Ε.Ι ) [0026] (20€)
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης ΠΕΙ [0027] (20€)
 • Παράβολο Επέκτασης ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE [0064] (108,15€)

Σύνολο Παραβόλων: 188,15€

Θεωρητικά: 6 ώρες (45 ́/ώρα) (Βιβλίο φορτηγού)
-Πρακτικά: 6 ώρες (45 ́/ώρα)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ C(ΦΟΡΤΗΓΟΥ ) ΣΕ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΧΩΡΙΣ Π.Ε.Ι ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1) Θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι Cή D (M.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.Π.Ε.Ι) (Κωδικός 0026 ) 20e
2) Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι
• Εξέταση Θεωρίας Π.Ε.Ι
-Η ημερομηνία εξέτασης της θεωρίας ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
– Τρόπος εξέτασης θεωρίας ΠΕΙ :
• Από το ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεις (36 ερωτήσεις σωστές,) <χρονική διάρκεια εξέτασης είναι (170) λεπτά.>
• 2 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων

Το κάθε θέμα περίπτωσης βαθμολογείται με 20 μονάδες
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από τη ανάπτυξη μελέτης των τριών
περιπτώσεων < χρονική διάρκεια εξέτασης είναι 70 λεπτά>
(Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος επιβαρύνεται πάλι με παράβολο 20 € και η ημερομηνία επανεξέτασης γίνεται αφού
συμπληρωθούν 15 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες .Όσοι δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις ,
έχουν δικαίωμα εξέτασης αφού συμπληρωθούν 14 ημέρες)

Θα γίνει αλλαγή στην ύλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι .
3 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων.
90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο.

(Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.)

Scroll UpΣχολή Οδηγών στον Παγκράτι